Jídelní lístek ISAS Studijní materiály

Projekty

ŠABLONY 2017 Střední škola řemesel a služeb

Projekt je realizován v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -  Šablony pro SŠ a VOŠ I pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16­­_ 035/0005619

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Termín zahájení: 1. 9. 2017

Termín ukončení: 31. 08. 2019

Projekt je zaměřen na jedno z (kombinaci) následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Celková výše finančních prostředků na realizaci projektu je 922.992,- Kč

Poskytovatelem dotace je:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 Malá Strana


 

Modernizace výuky technických oborů

Projekt je realizován v rámci výzvy č. 33 – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) – SC 2.4 Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_050/0002758

Termín zahájení: 1. 5. 2017

Termín ukončení: 31. 08. 2018

Cílem projektu je poskytnout možnost kvalitnějšího studia žákům čtyř studijních oborů Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice. Pořízením nového CNC obráběcího centra pro celkem 180 žáků oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů, Opravář zemědělských strojů, Mechanik seřizovač, dojde ke zkvalitnění výuky, zejména díky seznámení se s prací na strojích, které používají i potencionální zaměstnavatelé a dojde tak ke zvýšení šance absolventů na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Odstraněním nedostatečného stavu konektivity školy dojde k jejímu posunu na standardní úroveň.

Celková výše finančních prostředků na realizaci projektu je 6.326.779,- Kč

Poskytovatelem dotace je:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1

 

Odkaz na: Veřejné zakázky