Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Přijímací řízení

Přihláška na Domov mládeže

Žádost o vydání zápisového lístku

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů

budou zveřejněny 19. května 2021.