Jídelní lístek ISAS Studijní materiály

Přijímací řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

A/ Pro školní rok 2018/2019 vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů v denní formě studia

Kód oboru Název Oboru Délka studia Forma studia Předpokládaný počet přijímaných  uchazečů
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 4 denní 30     
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 4 denní 30      

 

Přihlášky ke studiu můžete podávat osobně nebo poštou na adresu Střední škola řemesel a služeb, Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské  Budějovice  do 1. 3. 2018
Přijímací zkoušky proběhnou na naší škole v rámci jednotně zadávaných testů z matematiky a českého jazyka a literatury:
12. 4. 2018 – 1. kolo / 1. termín (10. 5. 2018 náhradní termín)
16. 4. 2018 – 1. kolo / 2. termín (11. 5. 2018 náhradní termín)

Každý uchazeč si vybere pro konání přijímací zkoušky pouze jeden termín.

Výsledky přijímacího řízení/pořadí stanovené podle dosažených bodů dle zveřejněných kritérií budou uchazečům k dispozici ve škole na informační nástěnce a webových stránkách školy bezprostředně po obdržení výsledků testů.    

 

B/ Pro školní rok 2018/2019 vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení v denní formě studia do následujících učebních oborů:

Kód oboru Obor Délka studia Forma studia Předpokládaný počet přijímaných  uchazečů
23-51-H/01 Strojní mechanik -  zámečník 3 denní 24
23-56-H/01 Obráběč kovů 3 denní 24
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  - automechanik 3 denní 30
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 3 denní 24
36-52-H/01 Instalatér 3 denní 24
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 denní 30
53-41-H/01 Ošetřovatel 3 denní 30
65-51-H/01 Kuchař - číšník 3 denní 30
66-51-H/01 Prodavač 3 denní 30
66-51-H/01 Prodavač 1 denní - zkrácené 10
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 1 denní-  zkrácené 10
65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 denní - zkrácené 10
53-41-H/01 Ošetřovatel 1 denní - zkrácené 10
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 1 denní - zkrácené 10
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  - automechanik 1 denní  - zkrácené 10
23-56-H/01 Obráběč kovů 1 denní - zkrácené 10
41-55-E/01 Opravářské práce 3 denní 14
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 3 denní 14

Přihlášky ke studiu můžete podávat osobně nebo poštou na adresu Střední škola řemesel a služeb, Tovačovského sady 79,  676 02  Moravské Budějovice do 1. 3. 2018.

 

Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o studium učebních oborů budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Další informace a podrobná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 budou zveřejněna do 31. 1. 2018.

 

V Moravských Budějovicích dne 20. 11. 2017
Ing. Jaroslav Doležal, ředitel školy