Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Školní jídelna

Rozpis výdejní doby pro školní rok 2021/2022

Snídaně a přesnídávka: 5:15 – 7:30

 

Oběd: 11:30 – 14:15

Strávníci:

Velká jídelna

Malá jídelna

Stravování veřejnosti

 

11:30 – 12:15

ZŠ Dobrovského

11:30 – 14:15

 

Žáci SŠŘS

11:30 – 14:15

 

Zaměstnanci SŠŘS

 

12:20 – 14:15

 

Jídlonosiče – výdej u kuchyně 11:00 – 14:15

 

Večeře a svačina: 18:00 – 18:30

 

 

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, kteří jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup 1,5 m, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, je rozestup alespoň 1,5 m.

Ve vnitřních prostorách provozovny nesmí být více strávníků, než je míst k sezení. Pokud není v jídelně volné místo, vyčkejte, prosím, v prostorách mimo školní jídelnu.

Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor / roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkování, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor / roušku) nejméně 1,5 m.

Informace pro studenty

Informace ohledně přihlášení obědů na školní rok 2021/2022

 

Všichni studenti, kteří se chtějí stravovat ve školní jídelně, musí mít vyplněnou a podepsanou novou přihlášku viz. níže (platí také pro stávající strávníky, kteří novou přihlášku nevyplňovaly), potvrzení o povolení k inkasu a zaplacenou zálohu. Bez těchto náležitostí se stravovat nelze.  

Studenti nejsou přihlašování automaticky, musí se přihlásit sami.

Ubytovaní na DM, kteří odevzdali přihlášku ke stravování, zálohu a potvrzení o povolení k inkasu mají stravu přihlášenou od 1.9.

Přihlásit ke stravě lze v týdnu od 23.8. - 27.8.2021 od 7:00 do 13:30 nebo v průběhu školního roku v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo emailem - tejralova@ssrs.cz.

 

Těšíme se na viděnou v novém školním roce

 

Kolektiv školní jídelny

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ platná od ledna 2021

Informace

INFORMACE – PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

 

Od 1.července je možné stravování veřejnosti v prostorách jídelny, kde platí stejná pravidla jako při návštěvě restaurace viz. níže. Každý návštěvník je zodpovědný sám za sebe, při kontrole příslušného orgánu je povinen se prokázat očkováním, negativním testem nebo ochrannou lhůtou po prodělaném onemocnění.

 

Pravidla pro provoz stravovacích zařízení

PRAVIDLA PRO PROVOZ STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ:

·      Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.

·      U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 6 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti. Pokud má stůl 10 a více míst k sezení, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 6 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.

·      Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky.

·      Zákazník (toto neplatí pro děti do 6 let) může vstoupit na zahrádku i do vnitřních prostor stravovacího zařízení pokud nemá příznaky onemocnění covid-19 a může při případné kontrole hygieniky nebo policisty prokázat, že splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test. Tyto podmínky se nevztahují na stravovací služby, které nejsou pro veřejnost.

·      OBECNÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

·      Pokud si půjdete koupit jídlo s sebou či z výdejního okénka, mějte po celou dobu chirurgickou roušku, respirátor, či jinou ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94%, vždy však musí být ochrana bez výdechového ventilu. Dodržujte min. 2 m rozestupy od ostatních zákazníků i zaměstnanců restaurace, používejte desinfekci.

Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test

Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19.

Očkování

Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Očkování se prokazuje kartičkou, kterou jste obdrželi po aplikaci vakcíny na očkovacím místě, nebo certifikátem.

Negativní test

Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem

 

Před vstupem do restaurace (na zahrádku) musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T

b) Prokážete se potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, že jste absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

c) Doložíte čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že jste ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

d) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem.

Zdroj: Restaurace, bary, kavárny · Covid Portál (gov.cz)

Pozor změna v přihlašování a odhlašování obědů.

Aktuální informace

Pokud se nebude vařit oběd č. 2, bude zde informace zveřejněna.

Školní jídelna byla zrekonstruována a nově otevřena 15. 2. 2011. Vaříme pro žáky a zaměstnance SŠřs, Gymnázia a SOŠ, Zš a PŠ Moravské Budějovice a pro veřejnost.

Cena:

  • pro veřejnost   80,- Kč
  • pro zaměstnance SŠřs   37,- Kč
  • pro důchodce SŠřs   37,- Kč
  • pro žáky 15 let a více   37,- Kč
  • pro žáky 11 - 14 let   34,- Kč
  • pro žáky 7 - 10 let   32,- Kč
  • pro žáky do 6 let   32,- Kč

Celodenní stravování pro ubytované žáky činí 107,- Kč (snídaně 17,- Kč, přesnídávka 12,- Kč,  oběd 37,- Kč, svačina 11,- Kč, večeře 30,- Kč).

Důchodci, kteří u organizace pracovali při odchodu do důchodu, se mohou stravovat za sníženou úhradu, tedy za cenu pořizovacích surovin, podle ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb.

Obědy si můžete přihlásit nebo odhlásit on-line na iCanteen

  • přihlašovací jméno a heslo získáte u vedoucí školní kuchyně

Vnitřní řád školní jídelny platný od září 2020

Pracovníci

SŠŘS Gabriela Tejralová, DiS.

Gabriela Tejralová, DiS.

vedoucí školní jídelny
731 697 009
568 421 496
Tovačovského sady 79
SŠŘS Ladislava Prokopová

Ladislava Prokopová

vedoucí kuchařka
568 421 496
Tovačovského sady 79
SŠŘS Martina Bendová

Martina Bendová

kuchařka
568 421 496
Tovačovského sady 79
SŠŘS Martina Kabelková

Martina Kabelková

kuchařka
568 421 496
Tovačovského sady 79
SŠŘS Alena Chromá

Alena Chromá

kuchařka
568 421 496
Tovačovského sady 79
SŠŘS Mária Ungerová

Mária Ungerová

kuchařka
568 421 496
Tovačovského sady 79
SŠŘS Jana Boudová

Jana Boudová

pomocná kuchařka
568 421 496
Tovačovského sady 79