Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Partneři

 „Úspěšná spolupráce s regionálními partnery dává našim žákům možnost vybírat si budoucí zaměstnání.“

Významní partneři školy


 

Klastr přesného strojírenství Vysočina

Historie projektu založení a rozvoje Klastru přesného strojírenství Vysočina vychází z dlouholeté tradice strojírenství a zámečnické výroby v regionu. Společnost GRANTECH s.r.o., která je členem klastru a současně zpracovatelem projektu, na základě prvotních průzkumů a analýz mapování strojírenských a zámečnických firem iniciovala myšlenku zmapovat současnou situaci ve strojírenství, zjistit potřeby strojírenských firem a s pomocí dotací v rámci OPPP vytvořit v regionu s dlouholetou tradicí tohoto oboru silný a konkurenceschopný klastr. Jelikož naše škola má dlouholetou tradici s výukou strojírenských oborů "Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Zámečník" rozšiřuje spolupráci přes sdružení Klastr s dalšími subjekty strojírenského zaměření v rámci kvalitního vzdělávání žáků i zaměstnanců firem.

Klastry jsou místní koncentrace vzájemně propojených firem a institucí v konkrétním oboru. Klastry zahrnují skupinu provázaných průmyslových odvětví a dalších subjektů důležitých pro hospodářskou soutěž. Obsahují např. dodavatele specializovaných vstupů, jako jsou součásti, stroje a služby, a poskytovatele specializované infrastruktury. Klastry se často rozšiřují směrem dolů k odbytovým kanálům a zákazníkům a do stran k výrobcům komplementárních produktů a společnostem v průmyslových odvětvích příbuzných z hlediska dovedností, technologií nebo společných vstupů. Mnoho klastrů také zahrnuje vládní či jiné instituce, jako např. univerzity, normotvorné agentury, výzkumné týmy či obchodní asociace, které poskytují specializovaná školení, vzdělávání, informace, výzkum a technickou podporu.

Společné portfolio:

  • Analýza výrobkového portfolia, sortimentu a společných zakázek klastru (dodavatelé výrobků /dodavatelé řešení a služeb).
  • Marketingový průzkum, podpora a propagace společného portfolia klastru (logo, www portál, prezentace, výstavy).
  • Personální agentura klastru (nábor a zajišťování potřebných pracovních sil, profesní kapacitní výpomoc mezi členy klastru).
  • Společný nákup a distribuce vstupních materiálů a surovin (průzkum a analýza dodavatelů a dodavatelských řetězců).
  • Vývoj nových materiálů a optimalizace technologických procesů (spolupráce s VUT v Brně).
  • Finanční zdroje pro realizaci společných a individuálních projektů (dotační zdroje, investiční pobídky, výhodné bankovní úvěry).
  • Zvyšování konkurenceschopnosti členů klastru (benchmarking, tématické WorkShopy, odborné semináře, vzdělávání).
  • Vytváření potenciálu pro výchovu nových pracovních sil s požadovanou kvalifikací (spolupráce s terciální sférou).

Členem Klastru je 19 firem (s.r.o., a.s.) a tři veřejné vzdělávací a vědecko-vzdělávací instituce: