Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Modernizace výuky technických oborů

Projekt je realizován v rámci výzvy č. 33 – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) – SC 2.4 Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_050/0002758

Termín zahájení: 1. 5. 2017

Termín ukončení: 31. 08. 2018

Cílem projektu je poskytnout možnost kvalitnějšího studia žákům čtyř studijních oborů Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice. Pořízením nového CNC obráběcího centra pro celkem 180 žáků oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů, Opravář zemědělských strojů, Mechanik seřizovač, dojde ke zkvalitnění výuky, zejména díky seznámení se s prací na strojích, které používají i potencionální zaměstnavatelé a dojde tak ke zvýšení šance absolventů na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Odstraněním nedostatečného stavu konektivity školy dojde k jejímu posunu na standardní úroveň.

Celková výše finančních prostředků na realizaci projektu je 6.326.779,- Kč

Poskytovatelem dotace je:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1


Odkaz na: Veřejné zakázky