Jídelní lístek edookit

Svářečská škola

metoda 311

metoda 311

Virtual Welding

Virtual Welding

metoda 135 (MAG)

metoda 135 (MAG)

metoda 141 (TIG)

metoda 141 (TIG)

Virtual Welding

Virtual Welding

metoda 111 (MMA)

metoda 111 (MMA)

Svářečská škola č. 11-766

Svářečská škola ve Střední škole řemesel a služeb nabízí základní kurzy svařování a zaškolení podle ČSN 05 0705, dále nabízí i mezinárodní zkoušky podle EN ISO 9606-1 (Mezinárodní svářeč) a podle EN ISO 13585 (Mezinárodní páječ). Svářečská škola je akreditována Českou svářečskou společností ANB s pověřením svářečského technika a spolupracuje se zkušební organizací Tesydo, s.r.o. Výuku a výcvik zajišťují pracovníci s diplomem IWE/EWE (1x Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr), IWT/EWT (1x Mezinárodní/Evropský svářečský technolog) a IWP (5x Mezinárodní svářečský praktik) dle EN ISO 14731. Svařovna má 12 pracovišť se svářečskými zdroji (14x Fronius, 5x Alfa In, 12x WTU, 1x Hypertherm) a pracoviště s moderními svářečskými trenažéry (2x Fronius VIRTUAL WELDING).

V hlavní činnosti probíhá bezplatná výuka a výcvik žáků, kteří mají základní kurzy nebo zaškolení v osnovách učebního oboru (viz Učební obory). V doplňkové činnosti mohou absolvovat výuku a výcvik v nabízených kurzech ostatní žáci školy za zvýhodněné ceny a dále i uchazeči z řad veřejnosti a firem. Svářečská škola v doplňkové činnosti také nabízí doškolování a přezkušování svářečů a zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení podle ČSN 05 0705, které probíhá ve svářečské škole nebo ve firmách.

 

Nabídka svářečských kurzů

Metoda Základní kurz Zaškolení Mezinárodní svářeč/páječ
111 (MMA) ZK 111 1.1 ZP 111-1 1.1 EN ISO 9606-1 111 P BW (FW) FM1 PF, PA, PB ...
135 (MAG) ZK 135 1.1 ZP 135-1 1.1 EN ISO 9606-1 135 P BW (FW) FM1 PF, PA, PB ...
141 (TIG) ZK 141 8 (1.1) ZP 141-1 1.1 EN ISO 9606-1 141 T BW FM5 (FM1) H-L045 ...
311 (plamen) ZK 311 1.1 ZP 311-1 1.1 EN ISO 9606-1 311 T BW FM1 H-L045 ...
15 P2 (polyfúze) ZK 15 P2 --- ---
81-2 (řezání kyslíkem) --- ZP 81-2 1.1 ---
83-2 (řezání pazmou) --- ZP 83-2 1.1 (8) ---
912 (pájení mědi) ZK 912 31 ZP 912-9 31 EN ISO 13585 912 T O D ...
11 P3 (na tupo) ZK 11 P3 ---

Doba trvání kurzů vychází z doporučených osnov CWS ANB. Základní kurzy trvají přibližně 20 pracovních dnů a různá zaškolení od 3 do 5 dnů. V kurzech mezinárodních svářečů je doba trváni kurzů individuální, kterou stanoví technolog svářečské školy, protože záleží na více proměnných v označení zkoušky, na předchozích kvalifikacích a na zručnosti svářeče. Výuka teorie i výcvik praxe probíhá na adrese Chelčického 316.

Před vstupem do kurzu je nutné přinést vyplněný formulář lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti absolvovat svářečský kurz.

Odborná literatura pro jednotlivé kurzy

Více informací na tel. č. 723 643 532 nebo e-mail: placek@ssrs.cz

Kvalifikovaní pracovníci

SŠŘS Ing. Tomáš Dolejský, IWE

Ing. Tomáš Dolejský, IWE

vedoucí svářečské školy, technolog, instruktor
734 687 065
568 420 117
Chelčického 316
SŠŘS Stanislav Plaček, IWT

Stanislav Plaček, IWT

zástupce vedoucího - odpovědná osoba / technolog a instruktor
723 643 532
568 421 494
Chelčického 316
SŠŘS Radek Černý, IWP

Radek Černý, IWP

instruktor
568 421 494
Chelčického 316
SŠŘS Vojtěch Nekula, IWP

Vojtěch Nekula, IWP

instruktor
568 421 494
Chelčického 316
SŠŘS Milan Stehlík, IWP

Milan Stehlík, IWP

instruktor
568 421 494
Chelčického 316

Poptávka na kurz svařování

pro žáky SŠřs i veřejnost

2. kolo přijímacího řízení ZDE