Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Organizace školního roku

2019/2020

1. Školní rok 2019/2020

A – období školního vyučování  
Zahájení školního vyučování 2. září 2019 (pondělí)
I. pololetí 30. ledna 2020 (čtvrtek)
II. pololetí 30. června 2020 (pátek)
B – období školních prázdnin  
Podzimní 29. října 2019 – 30. října 2019
Vánoční 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020 (pátek)
Vyučování začne 6. ledna 2020 (pondělí)
Pololetní 31. ledna 2020 (pátek)
Jarní 9. března 2020 – 15. března 2020
Velikonoční 9. dubna 2020 (čtvrtek)
Hlavní 1. července 2020 – 31. srpna 2020 (pondělí)

 

Ředitelské volno
 
 
 
 
 

 

2. Státní svátky dle školního roku září 2019 – srpen 2020

Den české státnosti 28. 9. 2019
Den vzniku samostatného českosl. státu (1918) 28. 10. 2019
Den boje studentů za svobodu a demokracii (1989)      17. 11. 2019
1. svátek vánoční (Boží hod vánoční) 25. 12. 2019
2. svátek vánoční 26. 12. 2019
Nový rok 1. 1. 2020
Velký pátek 10. 4. 2020
Pondělí velikonoční 13. 4. 2020
Svátek práce 1. 5. 2020
Den osvobození od fašismu (1945) 8. 5. 2020
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. 7. 2020
Mistr Jan Hus (1415) 6. 7. 2020

 

3. Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Příjem přihlášek ke studiu

Denní forma vzdělávání

1. 3. 2020

Přijímací řízení

Termín přijímacího řízení   

1. termín jednotné přijímací zkoušky - denní studium 

 

2. termín jednotné přijímací zkoušky - denní studium

 

1. náhradní termín pro přijímací řízení

 

2. náhradní termín pro přijímací řízení

 

 

 

4. Klasifikační období:  

27. 8. 2019 zahajovací (úterý)
20. 11. 2019      hodnotící (středa)
29. 1. 2020 klasifikační porada za l. pololetí (středa)
22. 4. 2020 hodnotící (středa)
29. 4. 2020 klasifikační – MS4 (středa)
27. 5. 2020 klasifikační – 3. ročníky (středa)
24. 6. 2020 klasifikační – 1. a 2. ročníky (středa) 


5. Schůzky s rodiči:

21. 11. 2019     (čtvrtek) v 15:30 hod.
23. 4. 2020       (čtvrtek) v 15:30 hod.

 

6. Porady vedení:

každé liché pondělí (operativně dle potřeby)

 

7. Schůzky předmětových komisí:

nejméně 4x ročně

 

8. Den otevřených dveří

14. 11. 2019 (čtvrtek) od 8:00 do 17:00 hod.

7. 12. 2019 (sobota) od 8:00 do 12:00 hod.

 

9. Staň se na jeden den středoškolákem

6. 2. 2020 (čtvrtek) od 8:00 hod. (předem registrace)

 

10.  Cena oběda:

  • pro veřejnost   65 Kč
  • pro zaměstnance SŠřs   32 Kč
  • pro důchodce SŠřs   32 Kč
  • pro žáky 14 let a více   32 Kč
  • pro žáky od 10 do 14 let   30 Kč
  • pro žáky od 6 do 10 let   29 Kč
  • pro žáky do 6 let   23 Kč