Jídelní lístek ISAS Studijní materiály

Organizace školního roku

2017/2018

1. Školní rok 2017/2018

A – období školního vyučování  
Zahájení školního vyučování  
I. pololetí 31. ledna 2018 (středa)
II. pololetí

 

29. června 2018 (pátek)
B – období školních prázdnin  
Podzimní 26. října 2017 do 27. října 2017
Vánoční 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018
Vyučování začne 3. ledna 2018 (středa)
Pololetní 2. února 2018 (pátek)
Jarní 26. února 2018 do 4. března 2018
Velikonoční 29. března 2018 a 30. března 2018
Hlavní 2. července 2018 do 31. srpna 2018 (pátek)

 

Ředitelské volno
 
 
 
 
 

 

2. Státní svátky dle školního roku září 2017 – srpen 2018

Den české státnosti 28. 9. 2017
Den vzniku samostatného českosl. státu (1918) 28. 10. 2017
Den boje studentů za svobodu a demokracii (1989) 17. 11. 2017
1.svátek vánoční (Boží hod vánoční) 25. 12. 2017
2.svátek vánoční 26. 12. 2017
Nový rok 1. 1. 2018
Pondělí velikonoční 2. 4. 2018
Svátek práce 1. 5. 2018
Den osvobození od fašismu (1945) 8. 5. 2018
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. 7. 2018
Mistr Jan Hus (1415) 6. 7. 2018

 

3. Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Příjem přihlášek ke studiu

Denní forma vzdělávání

1. 3. 2018

Denní a dálková forma vzdělávání- nástavbové studium

1. 3. 2018

Přijímací řízení

1. termín přijímacího řízení- denní, nástavbové studium

12. 4. 2018

2. termín přijímacího řízení- denní, nástavbové studium

16. 4. 2018

1. náhradní termín pro přijímací řízení

10. 5. 2018

2. náhradní termín pro přijímací řízení

11. 5. 2018

 

4. Maturitní zkoušky:

třída MS4 -  termíny viz Maturitní zkoušky                       

5. Závěrečné zkoušky:

třídy OZS3, AOK3, EOŠ3 a KČI3 – termíny viz Závěrečné učňovské zkoušky      

6. Klasifikační období:  

28. 8. 2017 zahajovací   (pondělí)
22. 11. 2017 hodnotící     (středa)
29. 1. 2018 klasifikační porada za l. pololetí (pondělí)
18. 4. 2018 hodnotící     (středa)
25. 4. 2018 klasifikační – MS4  (středa)
30. 5. 2018 klasifikační – 3. ročníky (středa)
25. 6. 2018 klasifikační – 1. a 2. ročníky (pondělí) 


7. Schůzky s rodiči:

19. 4. 2018    (čt) v 15.30 hod.
23. 11. 2017    (čt) v 15.30 hod.

8. Porady vedení:

každé liché pondělí (operativně dle potřeby)

9. Schůzky předmětových komisí:

nejméně 4x ročně

10. Den otevřených dveří

7. 12. 2017  a 18. 1. 2018

11.  Cena oběda:

  • pro veřejnost   62 Kč
  • pro zaměstnance   30 Kč
  • pro důchodce   30 Kč
  • pro žáky 14 let a více   30 Kč
  • pro žáky od 10 do 14 let   28 Kč
  • pro žáky od 6 do 10 let   27 Kč
  • pro žáky do 6 let   23 Kč