Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Organizace školního roku

2018/2019

1. Školní rok 2018/2019

A – období školního vyučování  
Zahájení školního vyučování 3. září 2018 (pondělí)
I. pololetí 31. ledna 2019 (čtvrtek)
II. pololetí 28. června 2019 (pátek)
B – období školních prázdnin  
Podzimní 29. října 2018 – 30. října 2018
Vánoční 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019 (středa)
Vyučování začne 3. ledna 2019 (čtvrtek)
Pololetní 1. února 2019 (pátek)
Jarní 4. března 2019 – 10. března 2019
Velikonoční 18. dubna 2019 (čtvrtek)
Hlavní 29. června 2019 – 1. září 2019 (neděle)

 

Ředitelské volno
 
 
 
 
 

 

2. Státní svátky dle školního roku září 2018 – srpen 2019

Den české státnosti 28. 9. 2018
Den vzniku samostatného českosl. státu (1918) 28. 10. 2018
Den boje studentů za svobodu a demokracii (1989)      17. 11. 2018
1. svátek vánoční (Boží hod vánoční) 25. 12. 2018
2. svátek vánoční 26. 12. 2018
Nový rok 1. 1. 2019
Velký pátek 19. 4. 2019
Pondělí velikonoční 22. 4. 2019
Svátek práce 1. 5. 2019
Den osvobození od fašismu (1945) 8. 5. 2019
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. 7. 2019
Mistr Jan Hus (1415) 6. 7. 2019

 

3. Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Příjem přihlášek ke studiu

Denní forma vzdělávání

1. 3. 2019

Denní a dálková forma vzdělávání- nástavbové studium     

1. 3. 2019

Přijímací řízení

Termín přijímacího řízení  22. 4. 2019

1. termín jednotné přijímací zkoušky - denní, nástavbové studium 

12. 4. 2019

2. termín jednotné přijímací zkoušky - denní, nástavbové studium

15. 4. 2019

1. náhradní termín pro přijímací řízení

 

2. náhradní termín pro přijímací řízení

 

 

4. Maturitní zkoušky:

třída MSMI4 -  termíny viz Maturitní zkoušky                       

5. Závěrečné zkoušky:

třídy OZS3, AOK3, EOŠ3 a KČSUS3 – termíny viz Závěrečné učňovské zkoušky      

6. Klasifikační období:  

27. 8. 2018 zahajovací (pondělí)
20. 11. 2018      hodnotící (úterý)
28. 1. 2019 klasifikační porada za l. pololetí (pondělí)
24. 4. 2019 hodnotící (středa)
24. 4. 2019 klasifikační – MSMI4 (středa)
29. 5. 2019 klasifikační – 3. ročníky (středa)
24. 6. 2019 klasifikační – 1. a 2. ročníky (pondělí) 


7. Schůzky s rodiči:

21. 11. 2018     (středa) v 15:30 hod.
25. 4. 2019       (čtvrtek) v 15:30 hod.

8. Porady vedení:

každé liché pondělí (operativně dle potřeby)

9. Schůzky předmětových komisí:

nejméně 4x ročně

10. Den otevřených dveří

6. 12. 2018

11.  Cena oběda:

  • pro veřejnost   65 Kč
  • pro zaměstnance SŠřs   32 Kč
  • pro důchodce SŠřs   32 Kč
  • pro žáky 14 let a více   32 Kč
  • pro žáky od 10 do 14 let   30 Kč
  • pro žáky od 6 do 10 let   29 Kč
  • pro žáky do 6 let   23 Kč