Jídelní lístek edookit

Organizace školního roku

2022/2023

1. Školní rok 2022/2023

A – období školního vyučování  
Zahájení školního vyučování 1. září 2022 (čtvrtek)
I. pololetí 31. ledna 2023 (úterý)
II. pololetí 30. června 2023 (pátek)
B – období školních prázdnin  
Podzimní 26. října 2022 - 27. října 2022                        
Vánoční 23. prosince 2022 - 2. ledna 2023 (pondělí)
Vyučování začne 3. ledna 2023 (úterý)
Pololetní 3. února 2023 (pátek)
Jarní 20. února 2023 – 26. února 2023
Velikonoční 6. dubna 2023 (čtvrtek)
Hlavní 1. července 2023 (sobota) – 31. srpna 2023 (čtvrtek)
  Vyučování ve šk. roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023

 

Ředitelské volno
 
 
 
 
 

 

2. Státní svátky dle školního roku září 2022 – srpen 2023

Den české státnosti 28. 9. 2022
Den vzniku samostatného českosl. státu (1918) 28. 10. 2022
Den boje studentů za svobodu a demokracii (1989)      17. 11. 2022
1. svátek vánoční (Boží hod vánoční) 25. 12. 2022
2. svátek vánoční 26. 12. 2022
Nový rok 1. 1. 2023
Velký pátek 7. 4. 2023
Pondělí velikonoční 10. 4. 2023
Svátek práce 1. 5. 2023
Den osvobození od fašismu (1945) 8. 5. 2023
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. 7. 2023
Mistr Jan Hus (1415) 6. 7. 2023

 

3. Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Příjem přihlášek ke studiu

do 1. 3. 2023

Přijímací řízení

1. termín přijímacího řízení 

24. 4. 2023

1. termín jednotné přijímací zkoušky - denní forma

13. 4. 2023

2. termín jednotné přijímací zkoušky - denní forma

14. 4. 2023

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky-denní forma 10. 5. 2023
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky-denní forma 11. 5. 2023

 

4. Klasifikační období:  

25. 8. 2022 zahajovací porada (čtvrtek)
23. 11. 2022      hodnotící porada (středa)
25. 1. 2023 klasifikační porada za l. pololetí (středa)

19. 4. 2023

hodnotící porada (středa)
24. 5. 2023 klasifikační porada - 3. roč. učební obory (středa)
30. 5. 2023 klasifikační porada - 3. roč. maturitní obory (úterý)
27. 6. 2023 klasifikační porada - 1. a 2. roč. (úterý)


5. Schůzky s rodiči:

24. 11. 2022     (čtvrtek) v 15.30 hod.
20. 4. 2023       (čtvrtek) v 15.30 hod.

 

6. Porady vedení:

každé liché pondělí (operativně dle potřeby)

 

7. Schůzky předmětových komisí:

nejméně 4x ročně

 

8. Den otevřených dveří

3. 11. 2022 od 8.00 do 17.00 hod. (čtvrtek)

3. 12. 2022 od 8.00 do 12.00 hod. (sobota)

 

9. Staň se na jeden den středoškolákem

25. 1. 2023 od 8.00 do 14.00 hod. (středa)

 

10. Seznamovací kurz:

5. 9. - 6. 9. 2022

 

11. Závěrečné zkoušky:

třídy OP3, E3, KČI3, OZS3, OŠ3, A3, MSMI3 - termíny rozpisu ma  kartě  Maturitní zkoušky a Závěrečné  učňovské  zkoušky

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

maturitní  obory mechanik seřizovač ZDE 

mechanik instalaterských a elektrotechnických  zařízení ZDE

 

učební obory ZDE

 

Studium na naší škole potvrdíte odevzdáním zápisového lístku