Jídelní lístek edookit

Organizace školního roku

2023/2024

1. Školní rok 2023/2024

A – období školního vyučování  
Zahájení školního vyučování 4. září 2023 (pondělí)
I. pololetí 31. ledna 2023 (středa)
II. pololetí 28. června 2024 (pátek)
B – období školních prázdnin  
Podzimní 26. října 2023 - 27. října 2023 (čtvrtek, pátek)                       
Vánoční 23. prosince 2023 - 2. ledna 2024 (úterý)
Vyučování začne 3. ledna 2024 (středa)
Pololetní 2. února 2023 (pátek)
Jarní 12. února 2024 – 18. února 2024
Velikonoční 28. března 2024 – 29. března 2024
Hlavní 29. července 2024 – 1. září 2024
  Vyučování ve šk. roce 2023/2024 začne v pondělí 2. září 2024

 

Ředitelské volno
29. 9. 2023
 
 
 
 

 

2. Státní svátky dle školního roku září 2023 – srpen 2024

Den české státnosti 28. 9. 2023
Den vzniku samostatného českosl. státu (1918) 28. 10. 2023
Den boje studentů za svobodu a demokracii (1989)      17. 11. 2023
1. svátek vánoční (Boží hod vánoční) 25. 12. 2023
2. svátek vánoční 26. 12. 2023
Nový rok 1. 1. 2024
Velký pátek 28. 3. 2024
Pondělí velikonoční 1. 4. 21024
Svátek práce 1. 5. 2024
Den osvobození od fašismu (1945) 8. 5. 2024
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. 7. 2024
Mistr Jan Hus (1415) 6. 7. 2024

 

3. Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Aktuální informace najdete v sekci Uchazeči - Přijímací řízení.

4. Klasifikační období:  

28. 8. 2023 zahajovací porada (pondělí)
22. 11. 2023      hodnotící porada (středa)
29. 1. 2024 klasifikační porada za l. pololetí (pondělí)

24. 4. 2024

hodnotící porada (středa) + klasifikační  porada MSMI4
29. 5. 2024 klasifikační porada - 3. ročníky (středa)
   
26. 6. 2024 klasifikační porada - 1. a 2. roč., + MI3 (středa)


5. Schůzky s rodiči:

23. 11. 2023     (čtvrtek) v 15.30 hod.
25. 4. 2024       (čtvrtek) v 15.30 hod.

 

6. Porady vedení:

každé liché pondělí (operativně dle potřeby)

 

7. Schůzky předmětových komisí:

nejméně 4x ročně

 

8. Den otevřených dveří

2. 11. 2023 od 8.00 do 17.00 hod. (čtvrtek)

2. 12. 2023 od 8.00 do 12.00 hod. (sobota)

20. 1. 2024 od 8.00 do 12.00 hod. (sobota)

 

9. Staň se na jeden den středoškolákem

24. 1. 2024 od 8.00 do 14.00 hod. (středa)

 

10. Seznamovací kurz:

5. 9. - 6. 9. 2023 (úterý - středa)

 

11. Závěrečné zkoušky:

třídy AIOK3, EOŠ3, KČ3, OZS3, MI3 - termíny rozpisu na kartě  Maturitní zkoušky a Závěrečné  učňovské  zkoušky

12. Maturitní zkoušky:

třída MSMI4