Jídelní lístek edookit Studijní materiály

ŠABLONY 2017 Střední škola řemesel a služeb

Projekt je realizován v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -  Šablony pro SŠ a VOŠ I pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16­­_ 035/0005619

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Termín zahájení: 1. 9. 2017

Termín ukončení: 31. 08. 2019

Projekt je zaměřen na jedno z (kombinaci) následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Celková výše finančních prostředků na realizaci projektu je 922.992,- Kč

Poskytovatelem dotace je:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 Malá Strana