Jídelní lístek edookit

Dokumenty

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

4.kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Informace rodičům pro žáky 1. ročníků

Termíny opravných zkoušek - září 2022

3. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023 - maturitní obory

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023 - učební obory

Schůzky s žáky budoucích 1. ročníků a jejich zák. zástupci

2. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023 - učební obory

Přijímací řízení, maturitní obory - L

Přijímací řízení, maturitní nástavbové studium Podnikání

Přijímací řízení, učební obory - H

Přijímací řízení, učební obory - E

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2022/2023

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Výsledky T-mobile Olympijského běhu - školní závody 8. 9. 2021

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Vstup 3. osob do budovy školy

Navržení kandidáti do školské rady

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení, učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení, maturitní obory

Finanční plán 2021

Oznámení voleb do ŠR 2021-2024

Formulář pro učitele - testování ve třídách

Rozpis ZZ 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení

Rozpis MZ 2020/2021

Certifikát společnosti Scio

Brožurka SŠŘS - obory

Informace k MZ 2020/2021

Informace z 1. zasedání žákovského parlamentu, září 2020

Přihlašování a odhlašování obědů

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Rozpis ZZ 2019/2020 - MS

Rozpis opravné ZZ 2019/2020

Rozpis opravné MZ 2019/2020

3. Kolo přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Informace rodičům pro žáky 1.ročníků

Výsledky přijímacího řízení maturitního oboru MIEZ

Výsledky přijímacího řízení maturitního oboru MS

Rozpis ZZ 2019/2020

Rozpis MZ 2019/2020

Čestné prohlášení před vstupem do školy

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo učební obory

Informace k odevzdávání zápisových lístků pro učební obory

Schéma přijímací zkoušky

Schéma maturitní zkoušky

Schéma závěrečné zkoušky

Finanční plán 2020

STRAVOVÁNÍ - info

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

COVID - 19 - info

Rozpis MZ 2019/2020

Rozpis ZZ 2019/2020

Přihláška ke vzdělávání na SŠ

Kritéria přijímacího řízení 2020-2021 L obory

Kritéria přijímacího řízení 2020-2021 H obory

Kritéria přijímacího řízení 2020-2021 E obory

Stanovisko ke stávce

Rozpis ústní MZ - podzim - školní rok 2018/2019

Rozpis ZZ - podzim - školní rok 2018/2019

Rozpis písemné ZZ - podzim - školní rok 2018/2019

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Rozpis MZ - podzim - školní rok 2018/2019

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2019

Rozpis MZ na školní rok 2018/2019

Finanční plán 2019

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

ZZ - rozpis 2019

SRPŠ - pozvánka na členskou schůzi

SRPŠ - pozvánka na členskou schůzi

Výroční zpráva 2017/2018

CJL - Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

MZ - rozpis obhajoby MS 4 - září

MZ - rozpis ústní zk. MS 4 - září

MZ - rozpis podzimního termínu

ZZ - rozpis podzimního termínu

Výsledky doplňující volby do ŠR

MZ - rozpis obhajoby MS 4

MZ - rozpis ústní zk. MS 4

Doplňující volby ŠR

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Plán činnosti 2018

Přihláška SŠ 2018 - denní

Přihláška SŠ 2018 - nástavba

Výsledky voleb do ŠR 2018-2021

Návrh kandidátů do ŠR 2018-2021

Volby do školské rady 2018-2021

Rozpis ZZ na školní rok 2017/2018

Rozpis MZ na školní rok 2017/2018