Jídelní lístek edookit

VIZE ŠKOLY

Chceme dopředu posouvat odborné vzdělávání v oborech, které má smysl studovat, pro jejich zajímavost, potřebnost ve společnosti, stálost, náročnost a vysoké uplatnění na trhu práce.

Mezi naše stanovené pilíře hledáme inspirující a kvalitní učitele, motivované a cílevědomé žáky, zodpovědné rodiče a partnery z praxe. Kvalitu školy hodláme zvyšovat aktivním přístupem, moderním vybavením, respektováním vývoje, individuálním přístupem a rozvíjením potenciálu každého žáka, propojením praxe a školy včetně zapojení partnerů.

Naším cílem je spokojený žák v oboru, který ho zajímá, a ve kterém najde skvělé uplatnění.  

Ing. Tomáš Dolejský, ředitel​ školy