Jídelní lístek edookit

EUROPASS

Naše škola bude od 5. února poskytovat tzv. Dodatek k osvědčení, který si zájemci z řad absolventů budou moci přidat do portfolia dokladů a dokumentů pod hlavičkou EUROPASS. Ty jim pomůžou při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu doma i v zahraničí. Vypovídají totiž o schopnostech a dovednostech držitele, pomáhají ukázat, co v něm je. Více na www.europass.cz.

 

Co je Dodatek k osvědčení?

Každý, kdo absolvoval střední školu v České republice, může získat Dodatek k osvědčení. Je to dokument, který doplňuje osvědčení o středním a středním odborném vzdělání – konkrétně vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

Jaké jsou výhody Dodatku k osvědčení?

Na rozdíl od známek dodatek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.

Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).

Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EOF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

K určení evropské úrovně kvalifikace slouží převodník EOF a ISCED.

(Převodník je na adrese: https://europass.cz/files/379/prevodnik_EQF_KKOV_ISCED_2011.pdf)

 

Časté dotazy:

1.    Nejsou dodatky volně poskytnuté ke stažení na webu školy zneužitelné?

Nejsou. Dodatek je doplňujícím dokladem k formálnímu osvědčení (vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce). Bez originálu tohoto osvědčení nelze dodatek předkládat.

 

2.    Pokud jsou dodatky zpřístupněny na webu školy, mohou si je stáhnout i bývalí absolventi?

Ano, ovšem pouze za předpokladu, že vystudovali daný obor se stejným názvem a kódem oboru. Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.