Jídelní lístek edookit

Historie školy a základní informace

Tovačovského sady

Tovačovského sady

Tovačovského  sady 79

Tovačovského sady 79

Tovačovského sady 79

Tovačovského sady 79

Dobrovského 10

Dobrovského 10

Chelčického 316

Chelčického 316

K Háji 683

K Háji 683

Střední odborné školství v Moravských Budějovicích má mnohaletou tradici, která byla v minulosti zastoupená školami Středního odborného učiliště zemědělského a Středního odborného učiliště strojírenského. K 1. lednu roku 2003 došlo ke sloučení těchto dvou středních odborných učilišť a vznikla nová organizace s názvem Střední odborné učiliště řemesel a služeb Moravské Budějovice. Od 1. 1. 2004 došlo ještě ke sloučení se Středním odborným učilištěm lesnickým Lesonice. Od 1. 7. 2006 byl název změněn na Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice. Sloučením těchto tří škol vznikla současná podoba školy, která připravuje chlapce a dívky na budoucí povolání pro firmy v regionu.

Střední škola zajišťuje komplexní přípravu žáků v učebních a maturitních oborech, včetně nástavbového maturitního studia pro absolventy učebních oborů s širokým zaměřením, jak v oblasti služeb, tak i v tradičních řemeslech. Teoretické vyučování probíhá v budovách Tovačovského sady 79, kde zároveň sídlí i vedení školy a Dobrovského 10. Škola je moderně vybavena odbornými učebnami s audiovizuální technikou a s připojením k internetu – jazykové učebny, učebny elektro, počítačové učebny. Podle zaměření oboru mají žáci možnost získat buď bezplatně v rámci osnov oboru, nebo ostatní žáci za výhodnější ceny: řidičské oprávnění skupin, svářečské kvalifikace, barmanský kurz a oprávnění § 5 vyhlášky 50/1978 Sb. Všichni žáci mají možnost stravování ve školní jídelně a pro dojíždějící žáky je zde možnost ubytování v domově mládeže. V rámci výuky se uskutečňuje řada akcí, které přispívají jak k odbornému, tak i všeobecnému přehledu žáků (exkurze do firem, na odborné výstavy, soutěže apod.).

Odborný výcvik je zajištěn převážně na vlastních pracovištích v Moravských Budějovicích, a to Chelčického 316 a K Háji 683. V rámci plnění učebních osnov odborného výcviku zajišťují žáci některé služby pro veřejnost: opravy vozidel, přípravu vozidel na STK, opravy zemědělských strojů, strojní obrábění, instalatérské práce, zámečnické práce a elektro-montážní práce. Žáci vyšších ročníků učebních oborů jsou umísťováni na praxi v místních firmách a provozovnách, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje. Zde žáci získávají další pracovní zkušenosti v oboru a v řadě případů i jisté pracovní nabídky po ukončení vzdělávání. Za produktivní práci v rámci odborného výcviku a v externí praxi dostávají žáci finanční odměnu dle platných předpisů. Na vybraných oborech mají žáci možnost při splnění prospěchových kritérií získat motivační stipendia.


 

 

1. Název

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina pod č. j.: 207/08/2002/ZK ze dne 17. prosince 2002. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Tovačovského sady 79
676 02 Moravské Budějovice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Tovačovského sady 79
676 02 Moravské Budějovice

Úřední hodiny:
PO   7:00 - 14:00
ÚT   7:00 - 14:00
ST   7:00 - 14:00
ČT   7:00 - 14:00
PÁ   7:00 - 14:00

v době prázdnin: pondělí a středa: 8:00 – 11:00 hod.

Telefonní čísla:
568 421 496 - kancelář (spojovatelka)
568 420 117 - ředitel školy
568 421 496 - zástupce ředitele pro teoretické vyučování
568 421 494 - zástupce ředitele pro praktické vyučování

Adresa internetové webové stránky:
www.ssrs.cz

Adresa e-podatelny:
e-podatelna@ssrs.cz

ID datové schránky:
ff7cu9

Další elektronické adresy:
Seznam zaměstnanců školy

4. Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu: 10535711, kód banky: 0100

5. IČO

00055069

6. DIČ

nejsme plátci

2. kolo přijímacího řízení ZDE