Jídelní lístek edookit

Motivační stipendia

Pravidla pro poskytování motivačního stipendia

(tato pravidla vychází z pravidel Rady Kraje Vysočina)

 

Podporované obory vyučované na SŠŘS:

skupina B - Motivační stipendium 700,- Kč/měsíc

1. Obráběč kovů (23-56-H/01)

 

skupina C - Motivační stipendium 400,-Kč /měsíc

1. Strojní mechanik - zámečník (23-51-H/01)

2. Instalatér (36-52-H/01)

3. Elektrikář-silnoproud (26-51-H/02)

 

 

Motivační stipendium

1. Základní – měsíční částka bude vyplácena pololetně při splnění těchto podmínek:

a. žádná neomluvená absence

b. omluvená absence za pololetí v TV a OV nepřesáhne 90 hodin

c. žádné kázeňské opatření (důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení, snížený stupeň z chování)

d. z žádného předmětu na konci pololetí není žák hodnocen: nedostatečný-neklasifikován-nehodnocen

e. z odborného výcviku hodnocen nejhůře stupněm dobrý

f. žák může být hodnocen ze 2 předmětů stupněm 4 (dostatečný), a to pouze

z předmětů všeobecně vzdělávacích

g. ve 3. ročníku v řádném termínu vykonal ZUZ

 

2. Prospěchové - vypláceno pololetně ve výši 2000,-Kč, pokud žák splní podmínky podle odstavce 1 a zároveň:

a. měl průměrný prospěch za příslušné pololetí nejhůře 2,5

b. v žádném předmětu nebyl hodnocen stupněm 4 (dostatečný)

c. z odborného výcviku je hodnocen stupněm 1 (výborný)

 

Žák bude zařazen do systému motivačních stipendií na základě žádosti.

Termín uzávěrky pro předkládání žádosti ve škole je do 15. října za první pololetí

a do 18. března za druhé pololetí.

 

V Moravských Budějovicích dne 1.9.2020

Ing. Tomáš Dolejský, ředitel SŠŘS Moravské Budějovice

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

maturitní  obory mechanik seřizovač ZDE 

mechanik instalaterských a elektrotechnických  zařízení ZDE

 

učební obory ZDE

 

Studium na naší škole potvrdíte odevzdáním zápisového lístku