Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Motivační stipendia

Pravidla pro poskytování motivačního stipendia

(tato pravidla vychází z pravidel Rady Kraje Vysočina)

 

Podporované obory vyučované na SŠŘS:

 1. skupina   A -  Motivační stipendium 700,- Kč/měsíc
  1. Obráběč kovů (23-56-H/01)

 

 1. skupina   B - Motivační stipendium 400,- Kč/měsíc    
  1. Strojní mechanik - zámečník (23-51-H/01)
  2. Instalatér (36-52-H/01)
  3. Elektrikář-silnoproud (26-51-H/02)

 

Motivační stipendium

 1. Základní – měsíční částka bude vyplácena pololetně při splnění těchto podmínek:
  1. žádná neomluvená absence,
  2. omluvená absence za pololetí v TV a OV nepřesáhne 90 hodin,
  3. žádné kázeňské opatření (důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení, snížený stupeň z chování),
  4. z žádného předmětu na konci pololetí není žák hodnocen: nedostatečný-neklasifikován-nehodnocen,
  5. z odborného výcviku hodnocen nejhůře stupněm dobrý,
  6. žák může být hodnocen ze 2 předmětů stupněm 4 (dostatečný) a to pouze ze všeobecně vzdělávacích,
  7. ve 3. ročníku v řádném termínu vykonal ZUZ.

 

 1. Prospěchové stipendium - vypláceno pololetně ve výši 2000,- Kč, pokud žák splní podmínky podle odstavce 1 a zároveň:
  1. měl průměrný prospěch za příslušné pololetí nejhůře 2,5,
  2. v žádném předmětu nebyl hodnocen stupněm 4 (dostatečný),
  3. z odborného výcviku je hodnocen stupněm 1 (výborný).

 

Žák bude zařazen do systému motivačních stipendií na základě žádosti.
Termín uzávěrky pro předkládání žádosti ve škole je do 15. října za první pololetí a do 18. března za druhé pololetí.

V Moravských Budějovicích dne 1. 9. 2017

Ing. Jaroslav Doležal, ředitel SŠřs