Jídelní lístek edookit

I-KAP II

I-KAP II – Učíme se ze života pro život 2

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II - Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Školní rok 2021/2022

Převody jednotek - metodika 443

The Simpsons - metodika 490

Dělba státní moci - metodika 2282

Reklamace - metodika 1241

Permutace - metodika 1907

Převody jednotek - metodika 443

Lukostřelba - metodika 524

Matematika vzhůru nohama - metodika 715

Óda na radost - metodika 1240

Kombinační čísla - metodika 1906

Kde domov můj - metodika 1239

Rovnice - metodika 1036

Školní rok 2022/2023

Výuka zlomků PEXESO 

Výuka zlomků je často obtížná a nepatří mezi populární matematické aktivity. Ve třídě OPSUS1 jsme proto zvolili zábavnější formu – pexeso. Nejdříve jsme k sobě přiřadili správné dvojice, poté jsme všechny kartičky otočili a hráli klasické pexeso.