Jídelní lístek edookit

Vnitřní oznamovací systém

Whistleblowing

Oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023. Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat buďto vnitřním oznamovacím kanálem k rukám příslušné osoby nebo vnějším oznamovacím kanálem Ministerstvu spravedlnosti. Příslušnou osobou pro vyřizování oznámení v organizaci je: Běla Přibylová (dále jen příslušná osoba). Oznámení k rukám příslušné osoby lze učinit kterýmkoli z těchto způsobů:

  1. zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu: pribylova@ssrs.cz
  2. telefonicky na telefonním čísle: 603 879 647
  3. osobně na žádost oznamovatele po dohodě s příslušnou osobou v určený čas, nejpozději však do 14 dní ode dne kontaktování příslušné osoby, na adrese Tovačovského sady 79, Moravské Budějovice nebo na jiném dohodnutém místě. O podání se učiní písemný zápis, příp. se souhlasem oznamovatele hlasový záznam, jímž se rozumí zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.