Jídelní lístek edookit

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (39-41-L/02)

Délka studia
4 roky

Forma vzdělávání
denní

Maturitní obor je určen pro
chlapce a dívky

Podmínky přijetí
vykonání jednotné přijímací zkoušky a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia
maturitní zkouška
+ možnost vykonání závěrečné učňovské zkoušky oboru Instalatér ve 3. ročníku

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
+ výuční list oboru Instalatér

Kvalifikace a oprávnění v rámci osnov maturitního oboru:

  • svářečská kvalifikace ZK 311 1.1 (svařování plamenem)
  • svářečská kvalifikace ZK 15 P2 (polyfúzní svařování plastů)
  • po maturitní zkoušce je možnost získat oprávnění z vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 5

Absolvent má široký odborný profil v oblasti instalatérské a elektrotechnické, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech. Je připraven k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech např. instalatér (voda, kanalizace, topení, plyn), provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, elektrotechnik aj. Může zastávat funkce technickohospodářského pracovníka, servisního technika, vedoucího provozovny apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti technických zařízení budov a elektrotechnických zařízení.

Kurzovné při získávání kvalifikací a oprávnění v rámci osnov oboru je zdarma, žáci si hradí pouze poplatky spojené se zkouškou (úřední poplatky, průkazy, osvědčení apod.). Zájemci během studia mohou získat další kvalifikace a oprávnění z široké nabídky naší autoškoly a svářečské školy za zvýhodněné ceny.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí na vyšší odbornou školu nebo vysokou školu.

Kodex Cechu topenářů a instalatérů ČR