Jídelní lístek edookit

Instalatér (36-52-H/01)

Délka studia
3 roky

Forma vzdělávání
denní

Podmínky přijetí
úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem                            

Kvalifikace a oprávnění v rámci osnov učebního oboru:

  • svářečská kvalifikace ZK 311 1.1 (svařování plamenem)
  • svářečská kvalifikace ZK 15 P2 (polyfúzní svařování plastů)
  • svářečská kvalifikace ZK 11 P3 (svařování plastů na tupo)
  • svářečská kvalifikace ZP 912-9 31 (tvrdé pájení mědi)
  • svářečská kvalifikace ZP 942-8 31 (měkké pájení mědi)
  • kurz lisovaných spojů

Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Dále při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky.

Kurzovné při získávání kvalifikací a oprávnění v rámci osnov oboru je zdarma, žáci si hradí pouze poplatky spojené se zkouškou (úřední poplatky, průkazy, osvědčení apod.). Zájemci během studia mohou získat další kvalifikace a oprávnění z široké nabídky naší autoškoly a svářečské školy za zvýhodněné ceny.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí do maturitního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů.

Kodex Cechu topenářů a instalatérů ČR