Jídelní lístek edookit

Krajští radní navštívili naši školu

Ve svých programech si našli čas radní Karel Janoušek a Jan Břížďala, aby s ředitelem prodiskutovali naše nadcházející plány.
Rodí se nová studie nadstavby školy nad Domovem mládeže, kde vzniknou nové učebny. Na ulici Tovačovského sady dojde k propojení obou budov, které se stanou bezbariérovými.
Oba pánové radní potvrdili, že se počítá s rozsáhlou rekonstrukcí objektu odborného výcviku na ulici Chelčického v roce 2026 – 2027 a živě se zajímali, v jaké fázi je připravenost zajištění náhradní výuky. Ředitel školy řekl: „Víme, že nás čekají organizačně náročné roky a přípravě věnujeme maximální úsilí“.

Odkaz na fb