Jídelní lístek edookit

ŠKODA JS a.s., 6. 10. 2023 den otevřených dveří

Byli jsme  pozváni na Den otevřených ŠKODA JS a.s. do Plzně.  Exkurze  se  zúčastnili žáci MSMI. Firma je součást skupiny ČEZ a je jednou z předních evropských inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren.
ŠKODA JS a.s., vyrobila a dodala 21 kompletních jaderných reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000. V současnosti se na tržbách společnosti rovnoměrně podílí inženýring a SKŘ, výroba a servis, téměř polovinu obratu společnosti tvoří export. Zaměstnává téměř 1000 vysoce kvalifikovaných odborníků.