Jídelní lístek edookit

Krajská soutěž v orbě 19. ročník

Dne 4. 10. 2023 proběhl již 19. ročník Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol. Nad soutěží převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, předseda představenstva Agrární komory Znojmo Ing. Milan Ptáček a starostka města Znojma Ing. Ivana Solařová.

Soutěž probíhala na pozemku Agropodniku Mašovice, a.s. u obce Lukov. Obohacením soutěže byl i doprovodný program prezentace moderní zemědělské techniky.

Této  soutěže se zúčastnili také žáci naší školy Jan Bazala a Lukáš Kanswohl. Ráno po zahájení a vylosování pořadí se hoši dali do soutěžení. Oba dva kluci se pustili do práce a nejdříve vytvořili tzv. rozpich a následně doorávku pozemku do tzv. skladu. Komise průběžně hodnotila provedení rozpichu, vyhlubováni a zahlubování pluhu, přímočarost, hloubku, celkové provedení a nepřejetí určené meze.

Soutěžilo 27 chlapců a 12 dívek ze 14 škol z toho byly i školy ze Slovenska a Rakouska.

A jak jsme dopadli? Skvěle!

Lukáš Kanswohl skončil na 16. místě.  Jan Bazala obsadil krásné 3. místo v kategorii chlapci, za což si také po právu odvezl pohár. Byla radost se dívat na práci obou borců, jak jim to šlo.

Oba žáci předvedli skvělý výkon a toto umístění považujeme za velký úspěch. Za ukázkovou reprezentaci jim patří velký dík !!!