Jídelní lístek edookit

"GOUČKO" seznamovací kurz pro první ročníky

Seznamovací a sportovní kurz žáků prvního ročníku GO! se uskutečnil ve dnech 5. až 6. září 2023 na dětském táboře v Biskupicích. Malé soustředění pomohlo novým žákům při adaptaci na spolužáky, třídní učitele a další pedagogy SŠŘS Moravské Budějovice.

Tradičně se hlavně sportovalo, ve skupinách složených z jednotlivých tříd si žáci zahráli fotbal a basket, vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky, slalom šikovnosti a rychlosti, lávku důvěry nebo skládání jednoduchých lodiček (co les dal J ). Zpestřením večera byl pro žáky táborák s opékáním špekáčků.  

Letošní novinkou byla ukázka policejní techniky vyšetřovatelů, dopravní i zásahové policie. 

Kurzu se zúčastnilo celkem 103 žáků. 

Přejeme všem pohodu a výborné školní i mimoškolní úspěchy.