Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Krajská soutěž obráběčů kovů

ŘEMESLO VYSOČINY 2019

Ve dnech 13. – 14. března se uskutečnila soutěž ŘEMESLO VYSOČINY 2019, která byla vyhlášena z pověření Cechu KOVO jako krajské kolo pro žáky učebního oboru Obráběč kovů. Pořádající školou byla Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou. Soutěž byla zaměřena na soustružení. Prvním úkolem bylo vytvořit danou součást na soustruhu ze zadané výkresové dokumentace. Dalším úkolem bylo prokázat základní teoretické znalosti z oboru v přesném měření součásti, zpracováním měřícího protokolu, rozboru uložení a výpočtu otáček ze zadaných hodnot.

Celkově se akce zúčastnilo 7 dvoučlenných družstev, z toho bylo 6 družstev z Kraje Vysočina a 1 družstvo ze Slovenské Republiky.

Naší školu reprezentovali: Tomáš Wanecki – OK 3, který se umístil v kategorii jednotlivců na 7. místě a Robin Hobza – OK 3, na místě 13. Celkově jako družstvo naši hoši obsadili 6. místo.

Tomáš Venhoda - učitel OV a doprovod