Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Opravářské práce (41-55-E/01)

Délka studia
3 roky

Forma vzdělávání
denní

Učební obor je určen pro
chlapce

Podmínky přijetí
úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem                            

Kvalifikace a oprávnění v rámci osnov učebního oboru:

  • řidičský průkaz skupiny T (traktor)
  • svářečská kvalifikace ZK 135 1.1 nebo zaškolení (svařování el. obloukem v aktivním plynu – MAG)
  • svářečská kvalifikace ZP 81-2 1.1 (řezání kyslíkem)

Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání zemědělský dělník zaměřený na výkon opravářských prací. Provádí především vlastní opravy, údržbu a seřizování strojů a zařízení, podílí se případně i na výrobě a renovaci součástí. Tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika.

Kurzovné při získávání kvalifikací a oprávnění v rámci osnov oboru je zdarma, žáci si hradí pouze poplatky spojené se zkouškou (úřední poplatky, průkazy, osvědčení apod.). Zájemci během studia mohou získat další kvalifikace a oprávnění z široké nabídky naší autoškoly a svářečské školy za zvýhodněné ceny.