Jídelní lístek edookit

Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)

Délka studia
3 roky

Forma vzdělávání
denní

Podmínky přijetí
úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem                  

Kvalifikace a oprávnění v rámci osnov učebního oboru:

  • řidičský průkaz skupiny B, C a T (T- traktor v 2. ročníku, B- os. automobil a C- nákladní automobil v 3. ročníku)
  • svářečská kvalifikace ZK 135 1.1 (svařování el. obloukem v aktivním plynu – MAG)
  • svářečská kvalifikace ZK 311 1.1 (svařování plamenem)
  • svářečská kvalifikace ZP 912-9 1.1 (tvrdé pájení oceli)
  • svářečská kvalifikace ZP 83-2 1.1 (řezání plazmou)

Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsou absolventi rovněž schopni hodnotit provozní spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel pomocí diagnostických zařízení. Tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. V případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění.

Kurzovné při získávání kvalifikací a oprávnění v rámci osnov oboru je zdarma, žáci si hradí pouze poplatky spojené se zkouškou (úřední poplatky, průkazy, osvědčení apod.). Zájemci během studia mohou získat další kvalifikace a oprávnění z široké nabídky naší autoškoly a svářečské školy za zvýhodněné ceny.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí do maturitního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů.