Jídelní lístek edookit

Kuchař - číšník (65-51-H/01)

Délka studia
3 roky

Forma vzdělávání
denní

Podmínky přijetí
úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem                            

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Uplatňuje znalosti technologie přípravy pokrmů a nápojů a jejich správné skladování, posuzuje jejich jakost a technologickou využitelnost. Využívá techniku obsluhy, sestavuje nabídkové listy služeb a výrobků a realizuje jejich odbyt, provádí vyúčtování. Dále zajišťuje provoz výrobních a odbytových středisek, využívá technologická zařízení, organizuje potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vede příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem je připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích.

Zájemci mohou během studia získat kvalifikace a oprávnění za zvýhodněné ceny např. barmanský kurz, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, řidičské oprávnění z nabídky naší autoškoly apod.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí do maturitního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů.