Jídelní lístek edookit

Automechanik (23-68-H/01)

Automechanik - Mechanik opravář motorových vozidel

Délka studia
3 roky
Forma vzdělávání
denní

Podmínky přijetí
úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem                            

Kvalifikace a oprávnění v rámci osnov učebního oboru:

  • řidičský průkaz skupiny B , C a T (B- os. automobil a C- nákladní automobil (zápis do ŘP sk. T- traktor) v 3. ročníku)
  • svářečská kvalifikace ZP 135-1 1.1 (stehování el. obloukem v aktivním plynu – MAG)
  • svářečská kvalifikace ZP 81-2 1.1 (řezání kyslíkem)

Absolvent se uplatní ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při montážích, demontážích a při zajišťování oprav. Dále se uplatní jako přijímací technik autoservisu, je připraven provádět údržbu, seřizování, výměnu dílů, kontrolu po provedené opravě, zjišťuje závady diagnostickými přístroji, vyplňuje technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajišťuje potřebný materiál včetně náhradních dílů apod.

Kurzovné při získávání kvalifikací a oprávnění v rámci osnov oboru je zdarma, žáci si hradí pouze poplatky spojené se zkouškou (úřední poplatky, průkazy, osvědčení apod.). Zájemci během studia mohou získat další kvalifikace a oprávnění z široké nabídky naší autoškoly a svářečské školy za zvýhodněné ceny.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí do maturitního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů.