Jídelní lístek edookit

Podnikání (64-41-L/51)

 

Délka studia
2 roky

Forma vzdělávání
denní

Podmínky přijetí
absolvent učebního oboru kategorie H
vykonání jednotné přijímací zkoušky                

Způsob ukončení studia
maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou                   

Nástavbové maturitní studium je určeno pro absolventy učebních oborů kategorie H. Navazuje na předchozí odborné vzdělání a rozšiřuje znalosti v ekonomice a všeobecném základu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Absolvent získává odborný i všeobecný přehled např. pro zahájení vlastního podnikání v oboru, managementu firem nebo možnosti dalšího studia na vysokých školách.  

Zájemci mohou během studia získat kvalifikace a oprávnění z široké nabídky naší školy za zvýhodněné ceny.

2. kolo přijímacího řízení ZDE