Jídelní lístek edookit

Podnikání (64-41-L/51)

Nástavbové studium nabízíme k otevření při dostatečném počtu uchazečů.

 

Délka studia
2 roky

Forma vzdělávání
denní

Maturitní obor je určen pro
chlapce a dívky

Podmínky přijetí
absolvent učebního oboru kategorie H
vykonání jednotné přijímací zkoušky a zdravotní způsobilost                     

Způsob ukončení studia
maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou                   

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Zájemci mohou během studia získat kvalifikace a oprávnění z široké nabídky naší školy za zvýhodněné ceny.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí na vyšší odbornou školu nebo vysokou školu.