Jídelní lístek edookit

Mechanik seřizovač (23-45-L/01)

Délka studia
4 roky

Forma vzdělávání
denní

Podmínky přijetí
vykonání jednotné přijímací zkoušky a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia
maturitní zkouška
+ možnost vykonání závěrečné učňovské zkoušky oboru Obráběč kovů (3. ročník)

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
+ výuční list oboru Obráběč kovů                         

Kvalifikace a oprávnění v rámci osnov učebního oboru:

  • svářečská kvalifikace ZP 83-2 1.1 (řezání plazmou)

Absolvent se uplatní především ve strojírenství, a to v povolání mechanik-seřizovač obráběcích strojů, při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, při dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Dále při vykonávání vybraných činností např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů v povolání strojírenský technik. Dalšími možnostmi je uplatnění v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů.

Zájemci mohou během studia získat kvalifikace a oprávnění z široké nabídky naší školy za zvýhodněné ceny.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent zahájit další studium v oboru na fakultě strojní nebo studium mimo obor na kterékoliv vysoké škole.