Jídelní lístek edookit

Veřejné zakázky

Modernizace výuky technických oborů

Projekt je realizován v rámci výzvy č. 33 – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) – SC 2.4 Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_050/0002758

Termín zahájení: 1. 5. 2017

Termín ukončení: 31. 08. 2018

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

maturitní  obory mechanik seřizovač ZDE 

mechanik instalaterských a elektrotechnických  zařízení ZDE

 

učební obory ZDE

 

Studium na naší škole potvrdíte odevzdáním zápisového lístku