Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Veřejné zakázky

Traktor a přívěs pro potřeby autoškoly

Dodávka nové 3D tiskárny


 

Dodávka nového plazmového CNC pálícího zařízení


 

Modernizace výuky technických oborů

Projekt je realizován v rámci výzvy č. 33 – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) – SC 2.4 Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_050/0002758

Termín zahájení: 1. 5. 2017

Termín ukončení: 31. 08. 2018