Jídelní lístek edookit

GOUČKO ZASE NAPLNO

Po dvou letech jsme mohli zase NAPLNO uspořádat dvoudenní adaptační kurz pro první ročníky, tradičně na dětském táboře v Biskupicích.Kurz se  uskutečnil 5.–6.9.2022.

V úvodu jsme si společně stanovili pravidla, která jsme během dvoudenního seznamování všichni respektovali. V rámci jednotlivých aktivit se studenti poznávali nejen navzájem, ale měli i prostor blíže poznat své třídní učitele a  zúčastněné pedagogy. Kurz byl plný her, které vyžadovaly vzájemnou spolupráci a komunikaci. S důvěrou se prolézalo hrou „Síť". Hra „Čokoláda“ se doslova rvala zuby. V zimním úboru (rukavice, šála, čepice), se hráč snažil získat sladkou odměnu, ale rozbalení čokolády bylo téměř nemožné. Tvořivou hrou s nápaditými výsledky byla stavba originálních plavidel. Miniaturní lodičky vytvořené z dostupných materiálů podstoupily test schopnosti plavby. Soustředění a dobrou mušku si žáci otestovali při střelbě ze vzduchovky. S poutavým povídáním o pohledu na sebe i druhé z různých úhlů pohledu za námi dorazili pracovníci z klubu NZDM eMBečko (pod záštitou Střed z.ú.). První den byl zakončen tradičním táborákem.

Noc byla chladná a ráno ještě chladnější. Proto se všichni druhý den usadili v jídelně a věnovali se tvorbě návrhu vlastních erbů. Projevila sekreativita všech zúčastněných. Do erbů žáci promítli svoje zájmy, přání, nápady. Časté byly motivy aut, počítačů, různých sportů, muziky, srdíček, kytek, ale i komplikovaných ornamentů. Po společném fotografování se začalo uklízet a balit.

Vraceli jsme se domů, jak jinak… než v pořádku a zdrávi.

Do kurzu se zapojilo 95 žáků a 15 dospěláků jako třídní učitelé, učitelé odborného výcviku, školní psycholog nebo asistentka. Tyto dva dny jsme si užili. Věříme, že další aktivity naší školy budou tak pohodové jako naše GOUČKO - NAPLNO.

Děkujeme všem zúčastněným.