Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Střecha, okna, fasáda. Rok a půl potrvá oprava školní budovy

Zvýšená prašnost, hluk, pohyb vozidel i dělníků.  Ve finále pak hezká nová fasáda včetně dřevěných oken, opravená střecha a vymalováno. Tak se dá shrnout dění, které nás čeká v prostorech a nejbližším okolí hlavní školní budovy v Tovačovského sadech. Opravy potrvají od letošního dubna do poloviny září 2022. „Prvotním impulzem byla opadávající omítka, která ohrožovala okolí. Dům je starý 120 let a žádá si své. Náš zřizovatel Kraj Vysočina tuto investici připravoval přes dva roky,“ uvedl ředitel školy Tomáš Dolejský.

Stavaři se mimo jiné pustí do důkladné prohlídky stropu nejvyššího patra. Na půdě odstraní a vyvezou cihly půdovky, jež přitěžují stropní dřevěnou konstrukci - zkontrolují její stav, kde to bude nezbytné, ji zrenovují. Na celou podlahu půdy pak položí izolaci, aby se méně protopilo. Kolem školy se bude postupně stěhovat lešení.

Úplně přesný harmonogram oprav zatím zhotovitel nemá, vše se odvine od toho, jak se mu podaří získat povolení k pracím na hlavním přívodu elektřiny do budovy.

Už teď je jasné několik bodů:

  • Zaměstnanci školy do konce března vyklidí spodní parkoviště, které sousedí s poliklinikou. Stavební firma ho od dubna zabere pro své potřeby, a to včetně plochy před garážemi ve vnitrobloku školy.
  • Po celou dobu stavby budou zaměstnanci školy parkovat za sokolovnou, je to domluvené.
  • Po celou dobu stavby bude pro dopravní obsluhu přístupná rampa ve vnitrobloku u školní jídelny.
  • Začne se na půdě, kvůli tomu musí dělníci postavit výtah ve dvoře. Bude se manipulovat se sutí. Ve dvoře se rovněž začne stavět lešení.
  • Do konce letošních prázdnin mají být vyměněná okna – je jich víc jak 100.
  • Hlučné práce ustanou po dobu zkoušek, letos to znamená 16. a 18. června.
  • Výmalbu vnitřku školy půjde fázovat podle toho, jak budou postupně měněna okna a jak pokročí oprava stropu nad posledním podlažím. Letos určitě bude vymalované přízemí a je jasné, že nejvyšší patro půjde jako poslední.
  • Suť se bude průběžně odvážet, nebude se u školy skládkovat.
  • Oprava střechy se bude dělat vždy v místě, kde zrovna bude stát lešení - půjde ji rozfázovat.
  • Dělníci nebudou fasádu oklepávat úplně, ale v místech, kde už je vadná. Budou při tom vycházet z projektu.

 

Zakázku vysoutěžila společnost Starkon z Jihlavska. Jde o firmu, která má zkušenosti s opravami historických budov. Cena díla má být podle smlouvy mezi zhotovitelem (firmou Starkon) a investorem (Krajem Vysočina) víc jak 18 milionů korun bez DPH.