Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Kantoři, kteří v krizi vynikli, dostali krajské ocenění

Celkem 48 učitelů středních škol na Vysočině v závěru loňského roku ocenila krajská rada. Mezi nimi i Renátu Stručovskou a Petra Helešice ze Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice (SŠŘS). Kantorům se dostalo poděkování a finanční podpory za mimořádné pracovní nasazení při distanční výuce v kalendářním roce 2020 v období pandemie koronaviru. Krajští radní u učitelů hodnotili inovativní přístup i pomoc kolegyním a kolegům ve výjimečné době.

„Osobně si velice vážím aktivního přístupu řady pedagogů, kteří byli v počátku epidemiologické krize aktivní při nastavování parametrů distanční výuky a pomáhali ji svým žákům a kolegům technicky i metodicky zvládat,“ uvedl Jan Břížďala, krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií. Renátě  Stručovské a Petru Helešicovi pogratuloval osobně při návštěvě moravskobudějovické školy v pátek 8. ledna.

Rada kraje před koncem roku vyzvala ředitele středních škol, jichž je kraj zřizovatelem, aby vytipovali konkrétní jména nejaktivnějších pedagogů. „Oba mnou navržení - paní Stručovská z oboru Ošetřovatel i matematikář pan Helešic - se velmi snažili, což předvedli ve svých výstupech. Dostávali jsme na ně rovněž dobrou zpětnou vazbu od rodičů. Jsem rád, že je ve sboru máme,“ konstatoval ředitel SŠŘS Tomáš Dolejský.

Kraj rozdělil mezi všech 48 oceněných učitelů na Vysočině částku 240 tisíc korun plus odvody. „Zapojilo se celkem 30 škol zřizovaných krajem. Ředitelé mohli na odměnu navrhnout až dva kantory - 12 škol navrhlo pedagoga jednoho,“ doplnila krajská mluvčí na Vysočině Eva Neuwirthová.

-------

Foto: Krajský radní pro školství na Vysočině Jan Břížďala osobně v Moravských Budějovicích poděkoval dvěma kantorům SŠŘS. Na snímku zprava: Jan Břížďala, Petr Helešic, Renáta Stručovská, Tomáš Dolejský. Foto: Archiv SŠŘS

Více fotografií najdete zde: