Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Která pravidla začnou platit od středy 25. listopadu

Vážení rodiče, milí žáci,

od 25. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka závěrečných maturitních a učňovských ročníků středních škol. Za dodržování hygienických nařízení při vstupu do budov školy a pohybu ve vnitřních prostorách budov (dezinfekce rukou, nošení roušek, dodržování rozestupů,…) budou tito žáci chodit do školy každý den. Výuka bude probíhat dle rozvrhu jednotlivých tříd. V teoretickém vyučování se budou žáci všech ostatních ročníků i nadále vzdělávat distančním způsobem on-line dle jejich rozvrhu. Dle předchozí dohody s vyučujícím jsou možné individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický vyučující). Tyto konzultace budou vyučující využívat pro konzultace a vyzkoušení žáků, kteří nekomunikovali přes Teams, případně Edookit, ale také jako konzultace pro žáky, kteří budou potřebovat vysvětlit probrané učivo.

Žáci všech ročníků budou navštěvovat odborný výcvik dle platného rozvrhu ve škole nebo na smluvních pracovištích (zde mohou platit další pravidla dané provozovny), kde budou ve skupinách do 20 žáků.

Stravování ve školní jídelně se řídí následujícími pravidly: Od 25. 11. 2020 do 27. 11. 2020 jsou žáci odhlášeni ze stravování. Pokud by někdo měl o oběd zájem, musí se nahlásit. Od 30. 11. 2020 jsou všichni žáci nahlášeni na stravu tak, jak se chodili stravovat před uzavřením školy. Odhlášení stravy si musí hlídat sami.

Ubytování žáků v Domově mládeže. Žáci, kteří mají prezenční výuku (studenti 4. ročníku maturitního oboru a 3. ročníků učňovských oborů) se mohou ubytovat v domově mládeže. Je třeba se předem nahlásit a uvést počet dní, na které budou chtít být ubytováni.

 

Ing. Tomáš Dolejský, ředitel školy

Dny otevřených dveří 2021 - přihlašte se, domluvte si termín a přijeďte! I o jarních prázdninách. Více v odkazech Novinky školy a Uchazeči.