Jídelní lístek edookit Studijní materiály

„Prváci“ jsou adaptováni

 Stejně jako v minulých letech se i v tomto roce žáci prvních ročníků Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích zúčastnili adaptačního kurzu. Konal se ve čtvrtek a v pátek v prvním zářijovém týdnu. Jeho cílem bylo ulehčit žákům prvních ročníků nástup do nového kolektivu, seznámit se s novými spolužáky, třídními učiteli a učiteli odborného výcviku.

     Ve čtvrtek měli děvčata a chlapci možnost se vzájemně poznat při různých komunikačních aktivitách a seznamovacích hrách.  Zpestřením byla střelba ze vzduchovky, která se konala v netradičním prostředí internátní půdy. Výkony střelců ostražitě sledovala místní populace netopýrů. Ukázalo se, že zcela zbytečně, na životě nebyl nikdo ohrožen.

     Druhý den žáci zavítali na jednotlivá pracoviště odborného výcviku, seznámili se s městem a jeho blízkým okolím. Příjemnou tečkou na závěr byla vynikající zmrzlina na plácku před knihovnou.

     Adaptační kurz splnil svůj účel. „Prvákům“ přejeme, ať jim úsměv na tváři, nadšení a aktivita vydrží po celou dobu studia.

                                                                Mgr. Marie Plačková, výchovná poradkyně