Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Informace k přijímacím zkouškám

 ve školním roce 2020/2021, které se budou konat 8. června 2020

 

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

Poštou i na Váš e-mail jsme zaslali pozvánku k jednotným přijímacím zkouškám. Všechny důležité informace jsou uvedené v pozvánce, proto si ji pečlivě prostudujte a tuto pozvánku si přineste s sebou k přijímacím zkouškám.

Uchazeč musí mít ke zkouškám s sebou vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“, které odevzdá uchazeč při vstupu do budovy. Bez platného prohlášení nebude uchazeč ke zkouškám připuštěn. Uchazeč je povinen mít s sebou roušku a sáček na odložení roušky.

Přijímací zkoušky budou probíhat na budově Dobrovského 10.
V pozvánce je uvedena učebna, kde budete konat přijímací zkoušky.
V pozvánce je uveden doporučený čas, kdy se má uchazeč k vykonání zkoušky dostavit. Uchazeči z rizikových skupin mohou přijít do budovy od 7:40 hod. a vybrat si místo u oken, dále ode dveří.
V budově při vstupu bude služba, která Vám bude při orientaci v budově nápomocna. V učebně uchazeč vyčká na příchod pověřené osob, které bude zadávat jednotné testy z matematiky a z českého jazyka.
Případný doprovod uchazečů ke zkouškám (rodiče, příbuzní atd.) nebude mít vstup do budovy školy povolen.
Předpokládané ukončení zkoušek je asi ve12.30 hodin.
Uchazeč, který se z vážných důvodů (nemoc, karanténní opatření atd.) nemůže v uvedeném termínu ke zkoušce dostavit, omluví svou neúčast písemně řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. Neúčast musí být řádně omluvena (potvrzením lékaře, příp. úřadu), aby mohl být uchazeč pozván ke zkoušce v náhradním termínu.
Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na našich webových stránkách www.ssrs.cz.
Vážení uchazeči,
dovolte mi, abych Vám popřál hodně úspěchů a klidu při přijímacích zkouškách, a věřím, že se opět sejdeme v naší škole při zahájení školního roku 2020/2021.

Ing. Jaroslav Doležal, ředitel