Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Přednáška Dany Drábové

Černobyl – seriál vs. realita!

I naše škola je školou partnerskou projektu KDE Jinde skupiny ČEZ.

A tak  se naši žáci oboru Mechanik seřizovač, zúčastnili zajímavé přednášky paní Ing. Dany Drábové Ph.D., na téma „Černobyl – seriál versus realita“, která proběhla 23. ledna na SPŠ Třebíč. Přednáška byla zajímavým tématem nejen z pohledu katastrofy z roku 1986, ale i osvětou při pochopení základů jaderného programu a energie ukrývající se v jádru. V neposlední řadě také připomenutí toho, že bezpečnost práce, přepisy a stanovené postupy není radno podceňovat, natož porušovat! Povídání paní doktorky bylo doplněno množstvím fotografií, jak ze samotného seriálu, tak i reálných fotografií focených na Ukrajině v roce 1986.

Bc. Milan Chvátal, učitel, doprovod

Ing. Marta Bauerová, učitelka, doprovod

Karel Dočkal, učitel, doprovod