Jídelní lístek ISAS Studijní materiály

Odborná stáž ve firmě Tirad, s.r.o. - Milacron

Ve dnech 26. 2. až 2. 3. 2018 byla zorganizovaná odborná stáž ve firmě Tirad, s.r.o. – Milacron Šašovice, ve složení učitelů odborného výcviku Bc. Milana Chvátala a p. Tomáše Venhody.

Role průvodce a rádce se na výbornou zhostil p. Radek Bláha – zaměstnanec firmy.

První den proběhlo seznámení s chodem firmy, BOZP, prohlídka pracovišť a stručná historie firmy. Následovala prohlídka skladu nástrojů včetně technického popisu, ukázky montáže a demontáže nástrojů a upínačů, jejich seřízení, přehled katalogizace a označení nástrojů a to včetně měřících protokolů. Den druhý začal prohlídkou jednotlivých strojů a zařízení ve výrobní hale, převážně hrubování. Pan Bláha nešetřil barvitým popisem při jednotlivých zastávkách. Na každém pracovišti byla možnost nahlédnout do stroje, běžícího programu, dále nám bylo přesně vysvětlena práce s výkresovou dokumentací, síťové vybavení a propojení strojů apod. Třetí den byl v duchu praktických činností. Příprava stroje pro výrobu, následována výběrem polotovaru dle zadané dokumentace, vytvoření technologického postupu, ustavení a seřízení obrobku. Po vytvoření jednoduchého programu také jeho simulace a finální „odjetí“, vše pod dozorem a obsáhlým komentářem „průvodce“. Taktéž, při jednotlivých krocích byla možnost pozorovat a vyzkoušet jednotlivé varianty na ostatních pracovištích. V mezičase také došlo na prohlídku „šlichtování“ (obrábění na hotovo) a ukázku dokončovacích operací včetně expedice. Zbývající dva dny se nesly v duchu přesné strojařiny, především opakované seřizování jednotlivých sond a různých obrobků. Ale i výstupní kontrola a měřící stanice se ukázaly jako zajímavé. Nejen výrobní hala, ale i programátorská, modelovací i manažerská činnost byla dopodrobna vícenásobně vysvětlena a ukázána v „ostrém“ pracovním tempu i prostředí. Celý týden byl zakončen prohlídkou již zrušené a zavřené haly „G“, kde učitelé OV měli možnost nahlédnout do útrob strojů, jejichž rozměry si v ničem nezadají s rodinným domem. Přínos shledáváme v perfektním přístupu všech zaměstnanců, jejich komentářích a popisu činnosti, vybavení apod. Také možnosti „volného“ pohybu a přístupu ke všem druhům operací. Dále možnost pracovat s kvalitou i množstvím specializovaného nářadí a měřidel je, jak se říká: „k nezaplacení!“. Dále byla dána možnost pracovat s nástroji a stroji v provozu a vše si „osahat“ a vyzkoušet v reálném provozu a pracovním prostředí.

Na závěr bych chtěl poděkovat vedení firmy a jejich zaměstnancům (p. Svobodové a p. Bláhovi) za provedenou stáž, která bude využita pro další výuku našich žáků.

Bc. Milan Chvátal, učitel OV