Jídelní lístek ISAS Studijní materiály

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1.března 2018

Přihlášky lze zaslat poštou (viz Kontakt) nebo odevzdat do školy na sekretariát ředitele. Přihlášku můžete vyplnit přímo v otevřeném formátu pdf. nebo ručně s podpisy uchazeče a zákonného zástupce. Před odesláním nebo odevzdáním přihlášky musí být potvrzena zdravotní způsobilost razítkem a podpisem ošetřujícího lékaře a opis klasifikace potvrzen podpisem.

V týdnu jarních prázdnin od 26. února lze přihlášky odevzdávat ve škole od 8:00 do 12:00 hod.

Více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek získáte na telefonním čísle  603 879 647.