Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Zkrácené jednoleté studium učebních oborů

 

dle § 84 zákona č. 561/2004 Sb.

 

Naše škola umožňuje absolvování zkráceného jednoletého studia učebních oborů kategorie H, které má škola v nabídce učebních oborů.

Podmínky přijetí:

  • absolvent středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolvent středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání,
  • zdravotní způsobilost.

Forma vzdělávání:

  • denní

 

Další informace naleznete u vybraného učebního oboru kategorie H.