Jídelní lístek edookit

Zámečník (23-51-H/01)

Zámečník - Strojní mechanik

Délka studia
3 roky

Forma vzdělávání
denní

Podmínky přijetí
úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem                            

Kvalifikace a oprávnění v rámci osnov učebního oboru:

  • svářečská kvalifikace ZK 135 1.1 (svařování el. obloukem v aktivním plynu – MAG)
  • svářečská kvalifikace ZK 111 1.1 (svařování el. obloukem obalenou elektrodou – MMA)
  • svářečská kvalifikace ZK 311 1.1 (svařování plamenem)
  • svářečská kvalifikace ZP 83-2 1.1 (řezání plazmou)

Absolvent se uplatní ve značném počtu povolání, především jako provozní zámečník, montér, strojní zámečník. Je připraven zhotovovat a sestavovat podle technické dokumentace jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádí je do provozu, provádí jejich běžnou údržbu. Provádí diagnostiku závad s následnou opravou. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, včetně vedení záznamů o jejich provozu apod.

Kurzovné při získávání kvalifikací a oprávnění v rámci osnov oboru je zdarma, žáci si hradí pouze poplatky spojené se zkouškou (úřední poplatky, průkazy, osvědčení apod.). Zájemci během studia mohou získat další kvalifikace a oprávnění z široké nabídky naší autoškoly a svářečské školy za zvýhodněné ceny.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí do maturitního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů.