Jídelní lístek edookit

Prodavač (66-51-H/01)

Délka studia
3 roky

Forma vzdělávání
denní

Učební obor je určen pro
chlapce a dívky

Podmínky přijetí
úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem                   

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladník v obchodě, nejen v pozici zaměstnance, ale bude mít i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Absolvent připravuje a upravuje zboží různého sortimentu k prodeji, předvádí zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodává zboží a vystavuje náležité doklady spojené s prodejem, vyřizuje reklamaci zákazníka, pracuje na různých pokladních systémech a provádí hotovostní a bezhotovostní platby, provádí činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v provozovně, vede patřičné doklady a uplatňuje při prodeji základní marketingová pravidla prodeje. Dále pracuje se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží. Komunikuje se zákazníkem ve dvou cizích jazycích.

Zájemci mohou během studia získat kvalifikace a oprávnění z široké nabídky naší školy za zvýhodněné ceny.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí do maturitního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů.