Jídelní lístek edookit

Obchodník (66-41-L/01)

Délka studia
4 roky

Forma vzdělávání
denní

Maturitní obor je určen pro
chlapce a dívky

Podmínky přijetí
vykonání jednotné přijímací zkoušky a zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia
maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou                   

Absolvent se uplatní v organizacích a podnicích v oddělení nákupu a prodeje zboží, například jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač, zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje. Je schopen zajišťovat obchodní činnost podniku, používat cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální agendy podniku.

Zájemci mohou během studia získat kvalifikace a oprávnění z široké nabídky naší školy za zvýhodněné ceny.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí na vyšší odbornou školu nebo vysokou školu.