Jídelní lístek edookit

Informace o zahájení školního roku

Seznamovací kurz pro první ročníky "GOUČKO"

Setkání s rodiči a žáky budoucích  1.  ročníků

TJ Sokol (Kinosál)

 KDY: 26. 6. 2023 v 15:00 – 16:30

                              KDE: Tovačovského sady 80, Moravské Budějovice

 PROGRAM

 1. Přivítání
 1. Obecné informace o studiu a chodu školy (výuka S a L týden, stravování, ubytování v Domově mládeže, rekonstrukce školy, finanční náhrada, zničeného majetku a jeho oprava). Výuka na 4 budovách školy, od 2. ročníku učňovského studia odloučená pracoviště.
 1. Edookit – online platforma pro rozvrh třídy, suplování, absenci, známky, komunikaci se žáky a rodiči, udělování výchovných opatření – pochvaly/ poznámky)

Přístup mají žáci a rodiče, každý pod svým jménem a heslem

V případě online výuky – výuka přes platformu MS Teams

 1. Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce (Mgr. Marta Jenerálová), metodik prevence (Mgr. Marie Plačková, Mgr. Renáta Stručovská), speciální pedagog (Mgr. Emilie Řiháčková)

 1. Přihlášky ke stravování
 1. Přihlášky k ubytování – v současné době je plný stav (dle přihlášených žáků), je možné se přihlásit jako „náhradník“
 1. Představení třídních učitelů
 1. Čipy – ke vstupu do školy, evidence v docházkovém systému a k výdeji jídla (je možné si vyzvednout začátkem září za nevratnou zálohu 100,- Kč) u paní Aleny Číhalové, ekonomický úsek
 1. Seznamovací kurz GO! – ve dnech 5.– 6. 9. 2023 (úterý až středa), Biskupice, cena 550,- Kč (zaplatit 3. 9. 2023, nejpozději v úterý před nástupem do autobusu)

Strava zajištěna 5x denně

Ubytování v chatkách 

Sraz v 8.00 hodin před školou (park TS)

Pokud někdo nemůže jet (zdravotní a jiné důvody), oznámí to předem (3. 9. 2022, příp. dnes)

 1. Poplatek SRPŠ 100,- Kč/žák
 1.  Volba zástupce do SRPŠ z řad rodičů za jednotlivé obory třídy (schůzky před třídními schůzkami, organizuje Mgr. Renáta Stručovská)
 1. Možnost  vyřízení Karty ISIC pro žáky 350,- Kč , platnost 14 měsíců (vyřizuje se v září)
 1.  Dotazy

MAPA