Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Parlament školy

Je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Parlamentu školy se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Parlament školy předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Parlament školy je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Zástupci jednotlivých tříd Parlamentu školy 2017/2018

Třída Jméno zástupce Třídní učitel
KČOK1

Martin Bureš

Tomáš Kratochvíl

Mgr. Marie Plačková
MS1

Vojtěch Čermák

Daniel Rouš

Ing. Dana Hrdá
OŠ1

Alice Loucká

Veronika Veselá

Ing. Jana Kacetlová
OZS1

Petr Růžička

Patrik Vícha

Mgr. Lenka Svobodová
AOK2

Radim Trachta

Mgr. Jiří Zyblikiewicz
KČS2

Markéta Masná

Mgr. Dana Hermanová
MS2

Šimon Kovář

Ondřej Michalcov

Mgr. Pavel Kovárník
EOŠ2

Romana Stejskalová

Natálie Kélaiová

Ing. Yvona Švaříčková
OZS2

Roman Padělek

Ing. Jaroslav Kuba
AOK3

Ondřej Ošmera

Ing. Martin Veselý
EOŠ3

Monika Peštálová

David Endl

Bc. Gabriela Smutná
KČI3

Ivana Velebová

Petr Binder

Mgr. Emilie Řiháčková
MSMI3

Jakub Pavelka

Simon Cigánek

Ing. Marta Bauerová
OZS3

Zdeněk Kapinus

Ing. Bohuslav Binder
MS4

Filip Tomešek

Mgr. Dana Nekulová

 

Parlamentu školy předsedá Ing. Marta Bauerová - výchovná poradkyně