Jídelní lístek edookit

Epidemiologická komise

Vlivem nepříznivé epidemiologické situace ve společnosti ustanovil ředitel školy na začátku školního roku 2020/2021 školní epidemiologickou komisi ve složení učitelek (zdravotních sester) oboru Ošetřovatel. Školní epidemiologická komise funguje jako poradní orgán vedení školy při zajišťování a přijímání hygienických opatření ve škole. V rámci odborného výcviku se žáci podílí na zajišťování těchto opatření ve všech budovách školy (vchody, učebny, chodby, jídelnu, domov mládeže atd.).

Školní epidemiologická komise:

Mgr. Renáta Stručovská učitelka TV/OV

Mgr. Marta Jenerálová učitelka OV/TV

Veronika Portová, učitelka OV

 

 

Dotazy

Podmínky přijímacího řízení 2023 - klikněte na odkaz

Podrobné informace na kartě 

Uchazeči - Přijímací  žízení