Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Epidemiologická komise

Vlivem nepříznivé epidemiologické situace ve společnosti ustanovil ředitel školy na začátku školního roku 2020/2021 školní epidemiologickou komisi ve složení učitelek (zdravotních sester) oboru Ošetřovatel. Školní epidemiologická komise funguje jako poradní orgán vedení školy při zajišťování a přijímání hygienických opatření ve škole. V rámci odborného výcviku se žáci podílí na zajišťování těchto opatření ve všech budovách školy (vchody, učebny, chodby, jídelnu, domov mládeže atd.).

Školní epidemiologická komise:

Bc. Gabriela Smutná, učitelka OV

Veronika Portová, učitelka OV

Mgr. Marta Jenerálová učitelka OV/TV

Mgr. Renáta Stručovská učitelka TV/OV

Dotazy