Jídelní lístek edookit

Epidemiologická komise

Vlivem nepříznivé epidemiologické situace ve společnosti ustanovil ředitel školy na začátku školního roku 2020/2021 školní epidemiologickou komisi ve složení učitelek (zdravotních sester) oboru Ošetřovatel. Školní epidemiologická komise funguje jako poradní orgán vedení školy při zajišťování a přijímání hygienických opatření ve škole. V rámci odborného výcviku se žáci podílí na zajišťování těchto opatření ve všech budovách školy (vchody, učebny, chodby, jídelnu, domov mládeže atd.).

Školní epidemiologická komise:

Mgr. Renáta Stručovská učitelka TV/OV

Mgr. Marta Jenerálová učitelka OV/TV

Veronika Portová, učitelka OV

 

 

Dotazy

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

maturitní  obory mechanik seřizovač ZDE 

mechanik instalaterských a elektrotechnických  zařízení ZDE

 

učební obory ZDE

 

Studium na naší škole potvrdíte odevzdáním zápisového lístku